บริษัท เคเอส ทีวี จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จานรับสัญญาณ ดาวเทียม อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ Solar cell ภายใต้ แบรนด์ โดยยึดหลัก 1. สินค้าดี มีคุณภาพ มีมาตฐาน 2. ราคาโดนใจ เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 3. บริการหลังการขาย สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ
2-30a
  เป็นเครื่องควบคุมการเก็บประจุกระแสไฟฟ้าหรือเครื่องควบคุมการชาร์จ หรือ คอนโทรลเลอร์ หรือ Solar Charger เป็นตัวสำคัญในระบบส่วนใหญ่ ฟังชั้นที่เราใช้งานบางรุ่นก็เป็นระบบ 12/24V ได้เลยหรือต่อพ่วง DC Lode ได้โดยใช้เป็น Auto หรือ Manual ก็ได้  
  cherr  
 
ddededede  
 

 

 

MODEL

DESCRIPTIONS OF GOODS

12/24V มีหน้าจอ Usb 2 PORT

KS CL-10A

ระบบ12Vและ24Vกระแสจ่ายสูงสุด 10A หน้าจอแสดงเวลาและสถานการณ์ทำงานแรงดันแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์

KS CL-20A

ระบบ12Vและ24Vกระแสจ่ายสูงสุด 20A หน้าจอแสดงเวลาและสถานการณ์ทำงานแรงดันแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์

KS CL-30A

ระบบ12Vและ24Vกระแสจ่ายสูงสุด 30A หน้าจอแสดงเวลาและสถานการณ์ทำงานแรงดันแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์

KS CL-50A

ระบบ12Vและ24Vกระแสจ่ายสูงสุด 50A หน้าจอแสดงเวลาและสถานการณ์ทำงานแรงดันแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์

KS CL-60A

ระบบ12Vและ24Vกระแสจ่ายสูงสุด 60A หน้าจอแสดงเวลาและสถานการณ์ทำงานแรงดันแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์

48V มีหน้าจอ Usb 2 PORT

KS CL-20A

ระบบ48Vกระแสจ่ายสูงสุด 20A หน้าจอแสดงเวลาและสถานการณ์ทำงานแรงดันแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์

KS CL-30A

ระบบ48Vกระแสจ่ายสูงสุด 30A หน้าจอแสดงเวลาและสถานการณ์ทำงานแรงดันแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์

12/24V Usb 1 PORT

KS CL-10A

ระบบ12Vและ24Vกระแสจ่ายสูงสุด 10A หน้าจอแสดงเวลาและสถานการณ์ทำงานแรงดันแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์

KS CL-20A

ระบบ12Vและ24Vกระแสจ่ายสูงสุด 20A หน้าจอแสดงเวลาและสถานการณ์ทำงานแรงดันแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์

KS CL-30A

ระบบ12Vและ24Vกระแสจ่ายสูงสุด 30A หน้าจอแสดงเวลาและสถานการณ์ทำงานแรงดันแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์

48V

KS CL-20A

ระบบ48Vกระแสจ่ายสูงสุด 20A หน้าจอแสดงเวลาและสถานการณ์ทำงานแรงดันแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์

KS CL-30A

ระบบ48Vกระแสจ่ายสูงสุด 30A หน้าจอแสดงเวลาและสถานการณ์ทำงานแรงดันแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์

60V

KS CL-20A

ระบบ60Vกระแสจ่ายสูงสุด 20A หน้าจอแสดงเวลาและสถานการณ์ทำงานแรงดันแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์

KS CL-30A

ระบบ60Vกระแสจ่ายสูงสุด 30A หน้าจอแสดงเวลาและสถานการณ์ทำงานแรงดันแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์

 

 
nh