บริษัท เคเอส ทีวี จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จานรับสัญญาณ ดาวเทียม อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ Solar cell ภายใต้ แบรนด์ โดยยึดหลัก 1. สินค้าดี มีคุณภาพ มีมาตฐาน 2. ราคาโดนใจ เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 3. บริการหลังการขาย สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ
100a
 
เป็นอุปกรณ์สะสม และจ่ายไฟฟ้า โดยปฏิกิริยาของเคมีไฟฟ้าบ่ง 2 ชนิด
1. แบตเตอร์รี่ Deep Cyele ใช้กับโซล่าเซลล์โดยตรง คุณภาพสูงกว่าอายุใช้งานยาวนานกว่า แบบธรรมดา
2. แบตเตอร์รี่ ธรรมดา รถยนต์ ชนิดแห้งใช้กับโซล่าเซลล์ได้ คุณภาพคามมารตฐาน

bbb

 
 
bhyttt ราคา
 
 

MODEL

V/Ah

ขนาด

น้ำหนัก

KSBT-18Ah

12V 18Ah

ยาว 167 กว้าง 186 สูง 76 (mm)

6.20kg

KSBT-28Ah

12V 28Ah

ยาว 166 กว้าง 125 สูง 175 (mm)

9.50kg

KSBT-32Ah

12V 32Ah

ยาว 197 กว้าง 129 สูง 225 (mm)

10.60kg

KSBT-35Ah

12V 35Ah

ยาว 197 กว้าง 129 สูง 225 (mm)

11.71kg

KSBT-40Ah

12V 40Ah

ยาว 170 กว้าง 197 สูง 155 (mm)

11.71kg

KSBT-45Ah

12V 45Ah

ยาว 138 กว้าง 129 สูง 225 (mm)

13.11kg

KSBT-46Ah

12V 46Ah

ยาว 197 กว้าง 129 สูง 225 (mm)

13.11kg

KSBT-55Ah

12V 55Ah

ยาว 229 กว้าง 138 สูง 227 (mm)

18.07kg

KSBT-60Ah

12V 60Ah

ยาว 231 กว้าง 173 สูง 225 (mm)

18.07kg

KSBT-70Ah

12V 70Ah

ยาว 259 กว้าง 168 สูง 227 (mm)

24.00kg

KSBT-80Ah

12V 80Ah

ยาว 306 กว้าง 173 สูง 225 (mm)

22.60kg

KSBT-100Ah

12V 100Ah

ยาว 409 กว้าง 173 สูง 233 (mm)

27.72kg

KSBT-120Ah

12V 120Ah

ยาว 513 กว้าง 182 สูง 248 (mm)

35.61kg

KSBT-150Ah

12V 150Ah

ยาว 510 กว้าง 221 สูง 246 (mm)

41.95kg

KSBT-200Ah

12V 200Ah

ยาว 518 กว้าง 274 สูง 248 (mm)

57.48kg